Compartir: 
L’FMI redueix les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixaL’FMI redueix les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixaL’FMI redueix les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixa

L’FMI redueix les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixa. Encara que l’economia mundial seguirà creixent en taxes d’avanç significatives (3,7% el 2018 i 2019), són xifres inferiors a les que manejava el Fons en previsions anteriors. La revisió s’ha degut en gran mesura al menor creixement previst en els emergents i és el resultat de dues tendències oposades: mentre la recuperació del petroli justifica millorar les perspectives dels exportadors energètics, altres emergents veuran penalitzat el seu creixement futur a causa del gir proteccionista (l’FMI esmenta explícitament la Xina i l’Índia). Un cas a part són els emergents que, a més de patir la combinació de tendències globals poc propícies (enduriment de les condicions financeres globals, tensions geopolítiques i efectes de la guerra comercial), exhibeixen debilitats idiosincràtiques (per exemple, l’Argentina, Turquia, l’Iran i el Brasil). Entre les economies avançades, la zona de l’euro ha vist també revisades a la baixa les perspectives de creixement, tot i que en aquest cas l’ajust deriva, més que d’un canvi profund de la narrativa, de la constatació que les dades d’activitat han estat més baixes del que s’esperava. Pel que fa a les economies desenvolupades restants, cal destacar que els EUA es beneficiaran aquest any 2018 de l’estímul fiscal, però el 2019 es veurà penalitzat pels aranzels a les importacions xineses. Essent aquest l’escenari central, l’FMI recorda que els riscos a la baixa continuen sent importants (riscos geopolítics, de recrudescència de les sancions aranzelàries i d’altres barreres comercials, ajustaments bruscos de les entrades de capitals en els emergents, etc.).

La inflació dels EUA va continuar suavitzant-se a l’agost, però es manté en nivells ferms. En concret, la inflació general es va situar en el 2,3% al setembre, 4 dècimes per sota del registre del mes anterior. Per la seva banda, la inflació subjacent, que exclou l’energia i els aliments, es va situar en el 2,2% (mateixa dada que a l’agost). Aquesta moderació de la inflació es va deure a una forta desacceleració dels preus energètics (el 4,9% al setembre, enfront del 10,3% a l’agost), mentre que la fortalesa de l’activitat econòmica continua donant suport a unes tendències subjacents fermes. Tot això dona suport a la intenció de la Fed de seguir amb les pujades de tipus en els propers trimestres.

Les exportacions xineses repunten. En particular, les exportacions van augmentar un 14,5% interanual al setembre, fet que suposa un avanç important després de la dada d’agost (9,1% interanual). Amb aquest registre, l’avanç acumulat de 12 mesos se situa en l’11,6%. Amb tot, dee cara als propers mesos, és probable que el ritme d’avanç de les exportacions sigui menys dinàmic a causa de les tensions comercials entre la Xina i els EUA.

Compartir: