Compartir: 
L’FMI torna a reduir les previsions de creixement mundial i segueix subratllant els importants riscos que envolten l’economia globalL’FMI torna a reduir les previsions de creixement mundial i segueix subratllant els importants riscos que envolten l’economia global

L’FMI torna a reduir les previsions de creixement mundial i segueix subratllant els importants riscos que envolten l’economia global. Després d’un avanç del 3,6% el 2018, l’economia mundial creixerà un 3,2% el 2019 i un 3,5% el 2020, 1 dècima (tots dos anys) per sota de les xifres que manejava el Fons en les seves previsions de l’abril. La revisió és el resultat d’uns avanços menors en les economies emergents que els pronosticats tres mesos enrere a causa de la intensificació de les tensions comercials. En aquest sentit, la institució va seguir destacant els riscos comercials, així com la incertesa relacionada amb el brexit, i va afegir els riscos tecnològics, considerant les diferents mesures que els EUA podrien adoptar en relació amb les companyies xineses i les múltiples investigacions a possibles pràctiques anti-competitives dels grans gegants tecnològics americans. Després d’aquesta revisió, l’escenari de la institució se situa en línia amb el de CaixaBank Research.

El PIB dels EUA es va desaccelerar en el 2T, tot i que segueix avançant a un ritme considerable. En concret, l’activitat econòmica nord-americana va créixer un 0,5% intertrimestral (2,1% intertrimestral anualitzat, i un 2,3% interanual) en el 2T 2019, clarament per sota del 0,8% intertrimestral del trimestre anterior. Així i tot, cal mencionar que la dada del 1T va ser excepcionalment elevada, en especial tenint en compte la fase de maduresa en què es troba l’economia nord-americana. En aquest sentit, aquesta dada està més en línia amb el potencial de creixement assignat als EUA (lleugerament per sota del 2,0%). Així mateix, en el detall per components, va destacar el bon to del consum privat, la qual cosa assenyala una desacceleració del creixement nord-americà molt gradual, ja que aquest és un component clau i amb una elevada inèrcia.

Compartir: