Compartir: 
L’índex de sentiment econòmic (ESI) s’estabilitza en la zona de l’euroL’índex de sentiment econòmic (ESI) s’estabilitza en la zona de l’euroL’índex de sentiment econòmic (ESI) s’estabilitza en la zona de l’euroL’índex de sentiment econòmic (ESI) s’estabilitza en la zona de l’euro

L’índex de sentiment econòmic (ESI) s’estabilitza en la zona de l’euro. L’ESI va augmentar per segon mes consecutiu, fins al 101,5 el desembre (101,2 al novembre), després de dos anys de caigudes gairebé contínues. Tot i que encara és d’hora per assegurar una recuperació al llarg del 2020, va destacar el fet que l’augment fos generalitzat en la majoria de països europeus (excepte a França, on va caure lleument: del 103,2 del novembre al 103,0 del desembre). En la mateixa línia, les vendes al detall de la zona de l’euro van avançar un 2,2% interanual al novembre (1,7% a l’octubre), impulsades per un notable augment a Alemanya (3,2% interanual). Aquestes dades segueixen confirmant la resiliència del consumidor europeu. Finalment, la taxa d’atur a la zona de l’euro sembla haver-se estabilitzat: la dada per al novembre es va mantenir en el 7,5%, sense canvis respecte a l’octubre.

La inflació a la zona de l’euro va augmentar al desembre fins a l’1,3% (1,0% al novembre). Aquest increment es va deure, en bona part, a les variacions del component energètic (des d’un –3,2% al novembre fins al +0,2% al desembre). Per la seva banda, la inflació subjacent es va situar també en l’1,3%, sense canvis respecte el mes passat. A Espanya, la inflació va augmentar fins al 0,8% al desembre (0,4% al novembre), mentre que a Portugal la pujada va ser menor: en el 0,4% al desembre (des del 0,3% al novembre).

Economia portuguesa

Indicadors mixtos del mercat laboral. Al novembre, la població ocupada va continuar augmentant (0,6% interanual), tot i que a un ritme més lent que els mesos anteriors i clarament per sota del ritme del 2018 (2,3%). D’altra banda, la població aturada va augmentar per primera vegada des del juliol del 2013 (0,8% interanual), fet que ha situat la taxa d’atur en el 6,7% (2 dècimes per sobre de la del mes anterior). En aquest context, la població activa va augmentar un 0,6% afavorida per l’increment de la població activa estrangera.

El saldo comercial va millorar al novembre. El dèficit comercial de béns es va situar en els 20.600 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), 31 milions menys que el mes anterior. L’acceleració de les exportacions i l’alentiment en l’avanç de les importacions van afavorir aquest comportament. En termes de percentatge del PIB, el dèficit comercial es va situar en el 9,8% del PIB. De cara al 2020, però, les empreses exportadores preveuen una desacceleració en les taxes d’avanç de les seves exportacions.

Compartir: