Compartir: 
Lleuger descens de la capacitat de finançament de l’economia portuguesaLleuger descens de la capacitat de finançament de l’economia portuguesa

Lleuger descens de la capacitat de finançament de l’economia. En el 3T 2019, la capacitat de l’economia es va situar en el 0,3% del PIB, –0,2 p. p. per sota de la dada en el 2T. Aquest descens es va deure, principalment, a la menor capacitat de finançament del sector públic, que va passar del 0,2% en el 2T al 0,0% en el 3T. Entre la resta dels sectors, va destacar la millora en les xifres de les llars: la capacitat de finançament va passar de l’1,1% del PIB a l’1,2% en el 3T.

El preu de l’habitatge continua avançant sòlidament. En el 3T, i segons el valor de transacció, el preu de l’habitatge va créixer un 10,3% interanual (10,1 en el 2T), davant l’acceleració en els preus dels habitatges de segona mà. En la mateixa línia, els preus segons el valor de taxació van augmentar un 8,0% interanual al novembre (7,9% en el 3T). En aquest context, les vendes es van mostrar més febles, ja que van retrocedir un 0,2% en el 3T (–6,6% en el 2T).

Els comptes públics romanen en terreny positiu. Segons les dades de comptabilitat nacional, el saldo es va situar en l’1,0% del PIB en l’acumulat fins al 3T, +0,4 p. p. pel que fa al mateix període del 2018. Aquesta millora s’explica pel fort augment dels ingressos enfront de l’increment més moderat de les despeses (4,2% interanual i 2,8%, respectivament). En l’àmbit dels ingressos van destacar en positiu tant els fiscals com els contributius, mentre que entre les despeses va destacar la reducció del pagament per interessos.

Compartir: