Compartir: 
Les bones dades del mercat de treball, del sector exterior i del crèdit bancari auguren un bon 4TLes bones dades del mercat de treball, del sector exterior i del crèdit bancari auguren un bon 4TLes bones dades del mercat de treball, del sector exterior i del crèdit bancari auguren un bon 4T

Els indicadors d'activitat assenyalen que el ritme de creixement es manté en el 4T. L'índex de sentiment empresarial (PMI) del sector manufacturer va pujar al novembre fins als 53,1 punts. L'avanç de l'activitat del sector serveis va ser menor, però l'índex es manté en una còmoda zona expansiva. Pel que fa a la demanda, la dada excepcional de vendes al detall de l'octubre (5,8% interanual) indica que el consum continua sent alt.

El ritme elevat de creació d'ocupació es manté. La xifra d'afiliats a la Seguretat Social va créixer al novembre (en 59.624 persones, en termes desestacionalitzats). D'aquesta manera, la taxa de variació interanual es va mantenir en el 3,2%. La robustesa dels serveis (no només dels relacionats amb el turisme), la indústria i la construcció han compensat la menor aportació de l'Administració pública en el segon semestre. El 2016, esperem una modesta desacceleració de la creació d'ocupació, tot i que continuarà en nivells considerables.

Continua el dinamisme del sector exterior. Al setembre, el saldo por compte corrent va ser de 16.284 milions d'euros en l'acumulat de 12 mesos (1,52% del PIB). L'auge de les importacions, apujades per la forta demanda interna, va deteriorar el saldo de béns i serveis. No obstant això, la millora del saldo de rendes ho va compensar amb escreix.

El crèdit bancari continua fluint a bon ritme. El nou crèdit a les llars continua a l'alça, i destaca el fort ritme d'avanç del crèdit hipotecari, impulsat per la recuperació del sector immobiliari. Pel que fa al crèdit a empreses, la nova concessió a pimes conserva el bon to i millora el de les grans empreses, encara que, en part, sigui conseqeüència de les nombroses negociacions de deute que estan duent a terme aquestes empreses per beneficiar-se de millors condicions de finançament. 

Compartir: