Compartir: 
To més prudent de la Fed en un context de dades d’activitat mixtes als EUATo més prudent de la Fed en un context de dades d’activitat mixtes als EUA

To més prudent de la Fed en un context de dades d’activitat mixtes als EUA. Malgrat el canvi de to, la institució monetària va mantenir les perspectives de creixement per a aquest 2019 i les va pujar 1 dècima el 2020. Per contra, va rebaixar les previsions d’inflació tant del 2019 com del 2020. Així mateix, la Fed va remarcar les elevades fonts d’incertesa al voltant de les perspectives de creixement. En aquest sentit, i tenint en compte les contingudes taxes d’inflació, es va mostrar preparada per actuar, si calgués, amb la finalitat de sostenir l’expansió econòmica. De moment, però, va mantenir el tipus d’interès de referència en l’interval 2,25%-2,50% (vegeu la secció de Mercats financers per a més detalls). L’evolució dels últims indicadors macroeconòmics no ha ajudat a reduir la incertesa, ja que, si bé, alguns indicadors d’activitat han sorprès en positiu, com la producció industrial i les vendes al detall, altres ho han fet en negatiu, com l’índex manufacturer elaborat per la Fed de Filadèlfia, o el de la Fed de Nova York, que s’ha situat al juny en el seu punt més baix des del 2016.

Compartir: