Compartir: 
Molt bon comportament de l’activitat en el 1T 2019Molt bon comportament de l’activitat en el 1T 2019

Molt bon comportament de l’activitat en el 1T 2019. Més concretament, el PIB va créixer un 0,7% intertrimestral en el 1T 2019 (2,4% interanual), 0,1 p. p. per sobre del registre del 4T 2018. Per components, el consum privat va moderar lleugerament el seu ritme d’avanç (–0,1 p. p. fins al 0,3% intertrimestral), però la inversió va repuntar amb força després de la caiguda que va experimentar el trimestre anterior i va créixer un 1,5%. Per la seva banda, també en termes intertrimestrals, la demanda externa va mantenir la tendència de millora i va aportar 0,2 p. p. al creixement del PIB. De cara al 2T, els primers indicadors d’activitat assenyalen el manteniment d’una bona dinàmica de creixement. Així, l’índex PMI del sector manufacturer va augmentar 0,9 punts a l’abril, fins als 51,8 punts. Es tracta del millor registre dels últims tres mesos

El dèficit de les Administracions públiques, excloses les corporacions locals, es va situar en el 0,95% del PIB al febrer, 1 dècima per sobre del registre de l’any passat. Per a l’Estat, del qual s’han publicat dades fins al març, el dèficit va ser del 0,54% del PIB, 2 dècimes més que el 2018. Aquest empitjorament es va deure en gran part a factors extraordinaris, com canvis normatius i efectes comptables, que van provocar un major augment de la despesa corrent i un menor increment dels ingressos. D’altra banda, el Govern va enviar a Brussel·les l’actualització del programa d’estabilitat per al 2019-2022, en el qual preveu que el dèficit es redueixi del 2,5% el 2018 fins al 2,0% el 2019 i l’1,1% el 2020.

La cartera de crèdit a les llars es va mantenir estable al març, davant la moderació de la caiguda del crèdit per a la compra d’habitatge (–1,1% interanual) i el sòlid avanç de la cartera de crèdit al consum (11,0% interanual). Per la seva banda, la cartera de crèdit a les empreses es va continuar contraient, tot i que a un ritme menor que el del mes passat (–3,4% al març davant de –6,0% al febrer).

Compartir: