País Basc

Resumen

El 2023 l’economia del País Basc va mostrar un to menys dinàmic que la del conjunt d’Espanya: estimem que el PIB va créixer un 2,1% (vs. un 2,4%). La feblesa relativa més gran va procedir de la indústria, amb un gran pes a la regió i que es va veure afectada per l'atonia de la demanda externa. Pel costat positiu, van destacar la solidesa del mercat laboral i el bon comportament dels serveis i de la construcció. 

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
2.220.000
habitants (2022)
35.832 €
del PIB per capita (2022)
5,9%
del PIB d’Espanya (2022)
1,6%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • El País Basc, amb 2,22 milions d’habitants, el 4,6% del total, és la setena regió d’Espanya en termes demogràfics.
  • El PIB de la comunitat és de 79.350 milions d'euros, xifra que suposa el 5,9% del PIB espanyol, i és la cinquena regió amb més pes del total nacional.
  • El PIB per capita (35.832 euros) és el segon més elevat d’Espanya (un 27,2% per sobre de l’agregat nacional). Destaca Àlaba, la província amb el PIB per capita més alt del país, un 50,5% superior a la mitjana.
  • En l’estructura productiva del País Basc destaca el pes elevat de la indústria manufacturera (21,2% del PIB vs. 12,5% de la mitjana nacional), el segon més alt del país després de Navarra: concentra el 10% de la producció manufacturera espanyola, i destaquen la fabricació de maquinària, béns d’equipament, productes metàl·lics i material de transport. En canvi, el pes dels serveis, i sobretot de l’agricultura, és inferior a la mitjana.
  • La seva especialització industrial explica la gran importància de les exportacions de béns en el PIB regional, el 41,0%, 12 punts més que la mitjana del país. Les seves vendes a l’exterior ascendeixen a 32.556 milions d’euros (2022), el 8,4% de les exportacions espanyoles. Els principals béns exportats són: automòbils (16,5% del total); ferro i acer (12,2%), i maquinària industrial (10,8%). La regió exporta el 20% de la maquinària industrial del país; el 31% del ferro i l’acer, i el 44% dels pneumàtics i de les cambres.

Taula d'indicadors estructurals

     

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

euros

 

11.380

22.051

28.695

 

35.832

100 = Espanya

 

116,3

121,9

130,1

 

127,2

Població

Milers d'habitants

 

2.102

2.093

2.179

 

2.219

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

-0,2

0

0,4

 

0,2

% sobre el total d'Espanya

 

5,4

5,0%

4,7

 

4,6

% de població > 65 anys

 

13,6%

18,1

20,3

 

23,5

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

24,8

33,5

 

41,0

 

 
Situació macroeconòmica

El 2023 l’economia del País Basc va mostrar un to menys dinàmic que la del conjunt d’Espanya: estimem que el PIB va créixer un 2,1% (vs. un 2,4%). La feblesa relativa més gran va procedir de la indústria, amb un gran pes a la regió i que es va veure afectada per l'atonia de la demanda externa. Pel costat positiu, van destacar la solidesa del mercat laboral i el bon comportament dels serveis i de la construcció.

La nostra previsió apunta a una desacceleració del creixement del PIB per al 2024 fins a un ritme de l’1,6%, una xifra lleugerament per sobre de la mitjana (1,4%). El posicionament estructural favorable de la indústria i dels serveis de la regió fan que sigui una de les més beneficiades pels fons europeus, de manera que esperem que la inversió sigui el motor de creixement principal. Per la seva banda, les pujades salarials, la contenció de la inflació i la creació d'ocupació impulsaran la despesa de les famílies.

PIB

Última actualització: 22 gener 2024 - 10:29

El mercat laboral basc està sent una mica menys actiu que el del conjunt del país. Després de créixer un 1,9% interanual el desembre de 2023, quasi 1 punt per sota de la mitjana, els afiliats superen en un 3,3% el nivell del 2019 (+7,4% a Espanya): en el darrer any destaca la creació d’ocupació en les activitats professionals, l’hostaleria i l’educació. Per la seva banda, la taxa d’atur en el 3T 2023 va ser una de les més baixes del país (8,3% vs. 11,8% de mitjana) i va millorar en quasi 1 punt la del tancament del 2019.

L’índex de vendes al detall (en volum) mostra que la despesa de les famílies està tenint un comportament més feble a la regió que al conjunt d’Espanya. A la forta caiguda registrada el 2022, una de les més intenses de la regió com a conseqüència, principalment, del repunt dels preus, cal afegir una reactivació una mica menys vigorosa el 2023 (+6,5% interanual fins al novembre vs. +7,7% a Espanya), de manera que encara se situa un 2,2% per sota dels nivells del 2019 (vs. +3,0%).

Després del creixement intens el 2022, amb el suport de les branques energètiques (la regió disposa d’una refineria), l’activitat industrial del País Basc va patir un ajustament fort el 2023, amb una reculada de l’IPI del 2,3% interanual en el període del gener-novembre (vs. 0,6%), fruit de l’afebliment de la demanda global; d’aquesta manera, s’allunya, en un 3,8%, dels nivells del 2019 (1,2% al conjunt del país).

Igual que la indústria, les exportacions basques van patir una frenada notable el 2023 i, tal com també va passar en el conjunt del país, pràcticament es van estancar en els 10 primers mesos de l’any; respecte dels nivells del 2019, es troben un 26,1% per sobre (vs. +31,2%). L'any passat va destacar l'empenta de les exportacions de béns d’equipament (sobretot material de transport i maquinària industrial) i d'automoció, en contrast amb el deteriorament que van patir les vendes de productes energètics, afectades per la correcció dels preus dels derivats del petroli, i de les semimanufactures, especialment metalls.

Índex de producció industrial

Última actualització: 22 gener 2024 - 13:31

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 22 gener 2024 - 13:34

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,6

2,5

–10,6

6,2

6,0

2,1

2,7

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,4

2,4

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–4,7

0,8

–2,1

–1,1

–4,9

6,5

0,8

novembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1

7,7

4,8

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–6,3

2,4

–14,1

9,4

4,3

–2,3

–1,2

novembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,6

2,9

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–4,6

4,8

–12,4

15,4

16,2

2,8

15,6

octubre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

3,0

17,3

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,8

0,9

–0,1

3,1

8

3,1

15,3

desembre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,1

15,5

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–2,1

2,1

–1,3

0,9

2,1

1,9

3,3

desembre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,4

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–2,1

2,1

–7

4,8

4,8

2,5

4,4

desembre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,2

8,4

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

12,2

12,4

9,5

9,8

8,6

8,3

3T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,8

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

33,6

34

32,8

32,9

25,9

31,7

3T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,8

                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–2,2

0

–0,8

1,0

0

0,1

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0

–1,1

–0,1

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

7,2

15,1

16,2

15,4

13,5

12,7

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–8,7

3,7

2,3

2,1

6,4

3,8

15,5

3T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,5

19,1

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–10,8

12

–13,6

21,3

9,1

–11,4

–9,5

octubre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–8,7

5,9

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

0,3

2,5

–17,1

21,5

26,9

0,1

19,8

octubre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

0

20,0

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

3,2

7,2

–58,7

70

49,2

10,3

13,7

novembre-23

0,7

3

–69,2

78,3

73,3

7,1

4,4

Notes: * La dada del PIB de 2023 és una estimació que ha elaborat CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Banc d’Espanya, del MITRAMISS, del Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 08 maig 2024 - 09:00

 

 

 

Etiquetas: