Anàlisi de conjuntura

Economia en Temps Real, un projecte de CaixaBank Research

Segueix l'evolució de l'economia espanyola a través dels nostres indicadors en temps real.

Contingut disponible en
RT gràfic
La informació més rellevant és a les dades, només cal saber on mirar.

Som davant d’una veritable revolució en el camp de la investigació econòmica: la revolució de les dades en temps real. Gràcies a la propagació de tecnologies com els pagaments digitals o les tècniques que permeten processar grans quantitats de dades (el big data), avui estem en disposició de mesurar l’evolució de l’economia amb dades d’alta freqüència i amb un nivell de granularitat sorprenent. En altres paraules, comptem amb informació de gran qualitat, gairebé instantània, que ens permet observar i predir la marxa de l’economia amb una precisió inaudita fins ara.

La nostra contribució en aquesta revolució és el portal d’Economia en Temps Real, una aposta pionera a Espanya que té com a objectiu monitoritzar l’evolució de l’economia a través de diferents indicadors construïts amb dades internes de CaixaBank, processades mitjançant tècniques de big data. De moment, ens hem centrat en cinc àmbits: el consum, l’habitatge, el turisme, els salaris i la desigualtat.

 

 

Podem dir que la desigualtat va ser, precisament, el germen del portal actual d’Economia en Temps Real. El 2020, en plena pandèmia, calia entendre com estava afectant la COVID-19 els col·lectius més vulnerables i com estava responent l’estat del benestar a la crisi. D’aquesta urgència va sorgir el Monitor de Desigualtat, impulsat per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institute of Political Economy and Governance i CaixaBank Research. El monitor ens va permetre analitzar l’evolució de milions de nòmines cada mes per obtenir una estimació precisa i representativa de la distribució dels salaris en el conjunt de la societat. Durant el darrer any, n’hem seguit l’evolució mes a mes, tant pel que fa al conjunt de la societat com als col·lectius més vulnerables. I també hem constatat el paper que han jugat les transferències del sector públic per esmorteir el cop dur que va representar la pandèmia. Per primer cop, es va poder monitoritzar la desigualtat a Espanya amb una freqüència mensual i amb un extraordinari nivell de detall.

Conscients de les dificultats que comporta la predicció econòmica i del paper de les dades d’alta freqüència per ajudar a aclarir-les, especialment en un context tan complex com el de la crisi del coronavirus, vam desenvolupar, també el 2020, el Monitor de Consum. Mitjançant aquest indicador vam aconseguir prendre el pols a l’activitat espanyola, setmana a setmana, a partir dels pagaments amb targetes. Altra vegada, milions de transaccions al mes. Abans ja havíem començat a utilitzar les dades internes de CaixaBank per observar, de manera sempre anonimitzada, els patrons de despesa dels turistes estrangers o, en l’àmbit immobiliari, entendre les decisions de compra o lloguer d’habitatge, entre d’altres anàlisis.

Darrere d’aquests indicadors hi ha hores i hores de feina a càrrec d’un equip multidisciplinari d’economistes i científics de dades que, juntament amb els equips tècnics i creatius que ens han acompanyat en aquest projecte, han processat, interpretat i sintetitzat les dades, transformant-les en el portal que veus avui.

Treballem analitzant les nostres dades per sintetitzar-les en els indicadors que avui posem al teu abast en el portal d’Economia en Temps Real, perquè puguis disposar d’informació econòmica rellevant de forma accessible, fàcil i immediata.

Etiquetes:
Big data Consum Desigualtat Digitalització i tecnologia Economia en temps real Immobiliari Salaris Turisme