Turisme

Nova etapa del sector turístic

El sector turístic és una font de bones notícies per a l’economia espanyola des de l’inici del 2023.

Contingut disponible en
Ala de avión. Photo by Social Cut on Unsplash
  •  
  • El sector turístic és una font de bones notícies per a l’economia espanyola des de l’inici del 2023. Un cop assolida la recuperació de les anhelades xifres prèvies a la pandèmia durant l’any passat, hem iniciat el 2023 amb una gran incertesa, a causa  de l’escenari macroeconòmic dels nostres principals mercats emissors. No obstant això, el repàs dels indicadors d’activitat turística que fem al primer article d’aquest informe ens atorga una visió molt positiva del funcionament del turisme, que dona grans mostres de resiliència. La demanda manté el pols en un entorn inflacionista i el sector aconsegueix gestionar la feblesa d’alguns mercats emissors tradicionals, com el Regne Unit, i n’atreu d’altres amb més potencial, com els EUA i Llatinoamèrica. Com a resultat, hem vist que el creixement, tant en volum com en ingressos, ha sorprès molt positivament en la primera meitat de l’any.
  • De cara a futur, la segona meitat de l’any quedarà molt marcada pels mesos d’estiu, per als quals esperem bones especialment positives, tal com ho avancen les dades de cerques a Google, amb una única excepció: el Regne Unit. No obstant això, de cara al final d’enguany i començament del 2024, esperem que el to del sector canviï lleugerament i es torni menys pròsper. En l’actualitat, observem diversos factors que moderaran el ritme de creixement del sector i que haurien de fer-se més patents a mesura que ens apropem al 4T 2023, com l’enduriment de l’entorn macrofinancer, la intensificació de la competència que planteja Turquia al mercat espanyol i la reactivació dels viatges de llarg rang per part dels europeus –espanyols inclosos. Tenint tot això en compte, preveiem que, el 2023, el PIB turístic encara presentarà xifres molt positives, creixerà el 6,5% anual i superarà, així, els nivells d’activitat del 2019, gràcies, sobretot, a la bona inèrcia generada en la primera meitat de l’any i a la bona collita de l’estiu. De cara al 2024, estimem que el creixement es moderarà de forma considerable i anotarà un avanç de l’1,5% anual, afectat pels vents de cara que se li plantegen a la indústria turística en els propers trimestres. Malgrat tot, és destacable que el turisme continuarà creixent en els propers anys, gràcies al fet que continua trobant noves palanques de creixement i perquè continua sent un dels sectors turístics més competitius del món.
  • A més a més, en aquest informe, elaborem una anàlisi de l’episodi d’inflació que s’està donant al sector hoteler, on les alces de preus que hem observat al llarg del 2022 i des de l’inici d’enguany han estat especialment intenses. De la nostra anàlisi es desprèn que els factors que expliquen l’alça de preus no són d’una naturalesa homogènia, sinó que responen a una acumulació de xocs d’origen diferent –tant de demanda com d’oferta– i que han empès i continuen empenyent els preus turístics.
  • Finalment, també dediquem atenció en aquest informe al sector del càmping, per al qual hem realitzat un article monogràfic, en el qual analitzem la seva tendència més recent, que ha estat excel·lent i que ha superat amb escreix els registres de la resta de models d’allotjament. En aquest sentit, esperem que la bona dinàmica del sector s’estengui, gràcies a la seva aposta per la modernització de les infraestructures, a la professionalització de la gestió i a l’enfocament cap a un model de serveis de més qualitat i de més abast dins el mercat.
  •  
Etiquetas:
Espanya Turisme