Agroalimentari

El sector agroalimentari espanyol s’obre pas en una conjuntura adversa

El sector agroalimentari espanyol està patint els efectes de la prolongada sequera que pateix tota Europa, en especial Espanya, i de la forta alça dels costos de producció.

Contingut disponible en
pag 3_IS AGRO 2023
  • El sector agroalimentari espanyol està patint els efectes de la prolongada sequera que pateix tota Europa, en especial Espanya, i de la forta alça dels costos de producció. Aquests dos elements van afectar de forma molt significativa la producció del sector primari el 2022, que va recular el 8,8% en termes reals. Com a contrapartida, és important assenyalar que els escenaris més adversos de risc de desproveïment per al sector agrari espanyol que es van pronosticar després de la invasió russa d’Ucraïna no s’han materialitzat, i els preus de les primeres matèries agrícoles als mercats internacionals s’han corregit de manera notable. Això s’ha reflectit en unes xifres més positives en el primer semestre del 2023, una tendència de creixement moderat que preveiem que es mantindrà en els propers trimestres.
  • La moderació dels preus dels inputs als mercats internacionals (cereals, fertilitzants i energia) hauria de donar suport a una reducció dels costos del sector agroalimentari espanyol i, en última instància, hauria d’alleujar les pressions inflacionistes sobre els preus dels aliments que paga el consumidor final. Això, juntament amb la recuperació gradual del poder adquisitiu que han perdut les llars en els últims trimestres, contribuirà a dinamitzar la demanda d’aliments de les llars.
  • Un aspecte que preocupa en l’actualitat és l’impacte que pot tenir l’alça dels costos que ha experimentat el sector agroalimentari sobre la seva competitivitat. En aquest informe, dediquem un article a analitzar l’evolució de la producció i de les exportacions agroalimentàries espanyoles en relació amb la de les altres principals potències agroalimentàries europees (França, Itàlia, Alemanya i els Països Baixos) per mostrar que Espanya ha tingut una evolució relativament positiva malgrat  haver patit un major increment dels costos i una sequera més prolongada que aquests països.
  • El llarg episodi de sequera que està assolant una gran part de la península ibèrica és una manifestació d’un dels grans reptes als quals s’enfronta el sector: combatre i atenuar els efectes del canvi climàtic. Aquest repte exigeix continuar transformant el sector, aprofundint en la seva competitivitat i en l’eficiència en l’ús dels recursos productius. En aquest sentit, un aspecte que cal tenir en compte és la dimensió de les explotacions, ja que les més grans solen ser més eficients i competitives. Les dades del cens agrari mostren una evolució positiva en aquesta direcció: en l’última dècada, s’ha produït un increment del nombre d’explotacions més grans, tot i que la dimensió mitjana de les explotacions a Espanya continua sent reduïda en comparació amb la d’altres països europeus més productius, amb explotacions més grans i amb una producció molt més elevada per explotació.
  • Finalment, un altre aspecte rellevant per millorar la resiliència de les explotacions agràries és la diversificació de les fonts d’ingressos. En aquest sentit, el turisme rural és un bon complement de l’activitat agrària. A l’últim article d’aquest informe, utilitzem les dades internes anonimitzades de CaixaBank i, mitjançant tècniques d’anàlisis de big data, analitzem l’evolució dels pagaments amb targeta efectuats pels turistes domèstics i internacionals a les destinacions rurals. Els resultats confirmen que, després de la pandèmia, les destinacions rurals han representat una gran alternativa, la qual cosa ha comportat que el creixement de l’activitat turística a les regions menys urbanes d’Espanya hagi estat superior al de les destinacions més tradicionals de costa i de ciutat.
Etiquetas:
Agroalimentari