Emirats Àrabs Units

Resumen

El 2020, el PIB dels Emirats Àrabs Units (EAU) va descendir un 6,1%, resultat del xoc combinat de la pandèmia i del descens dels preus del petroli.

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
Perspectives

 

Previsions

 

Mitjana
10-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Creixement del PIB (%)

4,5

5,1

3,1

2,4

1,2

1,7

-6,1

2,8

3,6

Inflació de l’IPC (%)*

1,2

4,1

1,6

2,0

3,1

-1,9

-2,1

1,1

1,2

Saldo fiscal (% del PIB)

5,0

-3,4

-2,8

-1,7

1,9

0,6

-7,4

-1,3

-1,1

Deute públic (% del PIB)

18,5

16,7

19,4

21,6

20,9

26,8

38,3

37,1

39,2

Tipus d’interès de referència (%)*

1,0

1,0

1,0

1,4

2,2

2,5

1,0

1,3

2,3

Tipus de canvi (AED/USD)*

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Saldo corrent (% del PIB)

13,7

4,9

3,7

7,1

9,6

8,4

3,1

7,1

6,3

Deute exterior (% del PIB)

46,8

69,9

74,2

82,6

78,7

88,3

100,2

93,4

91,9

Nota: * Mitjana anual.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.

 • El 2020, el PIB dels Emirats Àrabs Units (EAU) va descendir un 6,1%, resultat del xoc combinat de la pandèmia i del descens dels preus del petroli. Les perspectives de creixement es presenten moderadament favorables, vinculades a la recuperació de l’activitat global i de la demanda de cru, així com
  de la demanda interna, tot això en un context de fonamentals econòmics raonablement sòlids i un marge de reserves financeres adequat. Es preveu que, a més, part del millor funcionament de l’economia es basarà en el bon ritme de les vacunacions (el Govern dels Emirats espera arribar a prop del 90% de la població, amb almenys una dosi inoculada, a l’inici del 3T) i els progressos en la transformació digital del sector no petrolífer.
 • Xoc real de la COVID-19. A nivell sanitari, l’impacte de la COVID-19 va ser relativament moderat gràcies a la joventut de la població dels Emirats i a les mesures adoptades per a la seva contenció. No obstant això, a nivell econòmic, la pandèmia va afectar de ple al creixement a través de la davallada dels preus dels hidrocarburs i el col·lapse de l’activitat en sectors clau com el comerç internacional, el turisme i la construcció. Per al 2021, preveiem un escenari de creixement sostingut, encara que moderat, sustentat principalment en l’increment de les exportacions netes i la dinamització de la demanda interna. La recuperació de l’activitat del sector d’hidrocarburs es produirà en un context d’aixecament gradual de les restriccions a l’oferta acordades dins de l’OPEP i d’augment de la demanda de cru global, per la reactivació mundial. També estimem que els esforços del Govern per impulsar el sector no petrolífer i fomentar la inversió estrangera tindran un major impacte a mesura que es recuperi la demanda mundial, a excepció del turisme, que retardarà la seva millora a finals del 2021, coincidint amb la celebració de l’Expo 2020 el mes d’octubre.
 • Resposta de política econòmica
  • Política fiscal. El 2020, les autoritats dels Emirats van ampliar les mesures fiscals amb la voluntat de pal·liar els efectes de la pandèmia sobre els sectors estratègics més afectats per la crisi sanitària, com el turisme, el comerç i la distribució, i el dèficit fiscal es va ampliar fins al 7,3% del PIB, el nivell més alt en més d’una dècada. El 2021, preveiem que la política fiscal mantindrà una orientació relativament expansiva, gràcies al suport dels buffers fiscals (tot i que no són tan elevats com abans de la crisi) i a la recuperació parcial dels ingressos fiscals de la mà de la recuperació dels preus del petroli. Addicionalment, el retorn d’Abu Dabi i Dubai als mercats sobirans internacionals amb noves emissions hauria d’alleugerir part del dèficit fiscal i de les necessitats de despesa públiques, i a la vegada alliberar recursos de la banca comercial dels Emirats per a la formació de nou crèdit per al sector privat.
  • Política monetària. Des del començament de la crisi sanitària, el banc central dels EAU ha adoptat una política monetària de caràcter expansiu, amb retallades dels tipus d’interès i un augment dels estímuls monetaris (com la reducció del coeficient de caixa de la banca, la rebaixa de les provisions creditícies i l’augment dels límits d’exposició de la banca al sector immobiliari). Un dels principals objectius de l’entitat és dinamitzar el crèdit al sector privat, que durant la pandèmia es va alentir, i per assolir-ho allargarà part de les facilitats fins al juny de 2022. No es descarta que el banc central retardi la retirada dels estímuls malgrat la recuperació de l’economia, en benefici de la solvència d’algunes empreses amb participació pública.
 • Evolució del tipus de canvi. Esperem que el peg del dírham amb el dòlar es mantingui estable durant els pròxims exercicis, tot i les amenaces puntuals que puguin sorgir-hi en l’escenari actual. El compromís i la confiança de les autoritats dels Emirats en aquest règim canviari es veuen garantits per la gran varietat d’actius estrangers disponibles per protegir-lo, si fos necessari, davant d’algun repunt inesperat de la volatilitat.
Riscos principals

El balanç de riscos està esbiaixat a la baixa, tot i que hi ha alguns punts forts que ens podrien sorprendre de manera favorable:

 • Risc macroeconòmic. Els EAU són el segon país del golf Pèrsic, després de Qatar, amb més dependència de la mà d’obra estrangera (aproximadament el 80% de la força laboral). Amb la pandèmia, s’ha produït un èxode de treballadors estrangers (qualificats i no qualificats) dels EAU, aspecte que podria incidir, d’una part, en un descens de la capacitat productiva i, d’altra, en la desacceleració de la inversió privada estrangera i del consum domèstic. Fins avui, les autoritats han relaxat alguns aspectes dels visats de residència per als treballadors estrangers i han començat a fomentar la contractació de treballadors nacionals en el sector privat.
 • Risc del sector bancari. Les ajudes del banc central al sector han permès la sostenibilitat de la banca durant la pandèmia. No obstant això, pel que fa als tipus d’interès reduïts i la reducció dels marges de beneficis, davant d’una retirada dels estímuls, es podria produir un augment de la ràtio de morositat i del deteriorament de la qualitat dels actius.
 • Digitalització i diversificació productiva. Durant la pandèmia, els EAU han fet importants avenços en la digitalització de la seva economia i han arribat a situar-se entre els 10 primers països del món en l’adopció i desenvolupament d’un marc legal digital. Aquesta transformació ha afavorit el ràpid ascens de l’e-commerce i ha obert les portes a una millora de la productivitat. Segons la nostra opinió, la digitalització i la posada en marxa de reformes estructurals podrien ser les bases clau en el procés de diversificació del creixement del sector no petrolífer en els pròxims anys.

 

Ràting

Última modificació

Perspectiva

Última modificació

 

AA

02/07/17

Estable

02/07/17

 

Aa2

25/05/17

Estable

25/05/17

 

AA-

11/11/20

Estable

11/11/20

     Indica que el país té “grau d’inversió”.

     Indica que el país no té “grau d’inversió”.