Diagnòstic estratègic que pretén contribuir a un coneixement millor de la complexa realitat econòmica i territorial d'Espanya. Disponible en català i castellà.