Documents d'Economia


  • El problema de la productivitat a Espanya: quin és el paper de la regulació?

    NÚMERO 1

    Àlex Ruiz, Jordi Gual

    Des de la meitat dels anys vuitanta, el creixement de la productivitat total dels factors (PTF) de l'economia espanyola s'ha desaccelerat. Aquest estudi analitza aquesta tendència preocupant mitjançant dos exercicis. En primer lloc, s'examina el procés d'acumulació de factors productius no convencionals (infraestructures, capital humà i capital tecnològic) en l'economia espanyola i s'arriba a la conclusió que no hi ha cap evidència clara de falta d'avanç en aquesta àrea. Conseqüentment, la nostra atenció passa a centrar-se en les possibles restriccions institucionals i, concretament, analitzem la relació entre l'entorn regulador de l'economia espanyola i el creixement de la PTF. Utilitzant indicadors de regulació industrial i del sector de comerç, els dos en l'àmbit de les comunitats autònomes, podem concloure que, pel que sembla, no hi ha cap correlació entre el grau d'intervenció de les autoritats i els resultats en termes de creixement de la PTF.

Pàgines