Col·lecció que recull la recerca científica en curs a càrrec dels economistes de CaixaBank Research. Són documents de caire preliminar, amb l'objectiu de promoure la discussió en el sí de la comunitat acadèmica i professional. Disponibles en castellà, català o anglès.