Compartir: 

Ara que les condicions macroeconòmiques s’estan normalitzant a banda i banda de l’Atlàntic, ha arribat el moment que els bancs centrals desmantellin l’arsenal de mesures que han implementat durant els darrers anys. No obstant això, la incertesa que envolta l’escenari de previsions continua sent relativament elevada, i els riscos continuen sent significatius. Entre aquests riscos destaquen els de caràcter macrofinancer i els de caràcter geopolític. A més, en els últims anys, un tercer factor de risc que ha aparegut i que està condicionant la política monetària dels principals bancs centrals és l’elevada incertesa que envolta les previsions d’inflació. Valorar cadascun dels factors de risc de manera adequada no és senzill, però és imprescindible perquè el procés de normalització monetària es pugui dur a terme sense sobresalts. Document en castellà.  

Aquest articlee ha estat elaborat per a para Funcas, “Papeles de Economía Española: El negocio bancario tras las expansiones cuantitativas”, (2018), nº 155, abril de 2018.

Document complet en: http://www.funcas.es/Publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=1-01155

Compartir: