Compartir: 
Senyals de moderació en l’activitat empresarialSenyals de moderació en l’activitat empresarial

Senyals de moderació en l’activitat empresarial. A l’octubre, la xifra de negocis del sector industrial va caure un 1,8% interanual (mitjana mòbil de tres mesos), una caiguda una mica més pronunciada que la del mes anterior. Així mateix, les perspectives per al sector es mantenen contingudes, tal com reflecteix el retrocés en les comandes industrials respecte a un any abans (–1,9% interanual, mitjana mòbil de tres mesos). Per la seva banda, la xifra de negocis del sector serveis també va moderar el seu ritme de creixement en 0,5 p. p., tot i que encara es va situar en avenços positius: 2,5% interanual (mitjana mòbil de tres mesos). D’aquesta manera, el quadre d’indicadors apunta a un ritme de creixement de l’activitat econòmica espanyola una mica més contingut en el 4T 2019.

L’augment dels costos laborals es va moderar en el 3T 2019. Segons l’enquesta trimestral de cost laboral, el cost laboral per hora efectiva va augmentar un 2,2% interanual en el 3T. Aquest ritme d’avanç és 0,5 p. p. inferior al registrat en el primer semestre del 2019, tot i que significativament superior a l’observat el 2018 (1,4%). D’aquesta manera, els increments dels costos laborals prossegueixen a ritmes similars als observats en els augments salarials pactats en els convenis col·lectius: en el 2,3% al novembre.

El deteriorament del saldo comercial es va estabilitzar a l’octubre afavorit pel preu del petroli. El dèficit de la balança de béns es va mantenir en el 2,7% del PIB (acumulat de 12 mesos), pràcticament el mateix registre que un any enrere. Això va ser possible gràcies al fet que la millora del dèficit energètic va compensar el deteriorament de la balança no energètica. En aquest sentit, és destacable esmentar que les exportacions no energètiques continuen creixent molt per sota de les importacions no energètiques (1,5% enfront del 2,7% interanual, en l’acumulat de 12 mesos).

Compartir: