Compartir: 
Senyals mixtos per part dels indicadors d’activitatSenyals mixtos per part dels indicadors d’activitat

Senyals mixtos per part dels indicadors d’activitat. Així, al novembre, la xifra de negoci del sector industrial va créixer el 2,7% interanual (mitjana mòbil de tres mesos), 1,7 p. p. per sota del registre del mes anterior. Aquest alentiment està relacionat amb l’exercici negatiu del sector de l’energia, un sector molt volàtil, i de l’automòbil, en aquest últim cas fruit possiblement de l’impacte de la nova regulació a nivell europeu sobre emissions de gasos i de les tensions comercials entre els EUA i la Xina. Amb tot, l’elevat creixement de les comandes industrials (al novembre van créixer un 9,6%), un indicador avançat de l’evolució del sector, fa preveure que el sector es recuperarà els propers mesos. Per la seva banda, la xifra de negoci del sector serveis ha mantingut el bon to dels últims mesos i ha crescut un sòlid 6,1%.

El saldo comercial de béns continua a la baixa al novembre. El dèficit del 2,7% del PIB (acumulat de 12 mesos) va suposar un deteriorament de 0,5 p. p. respecte al novembre del 2017, del qual 0,3 p. p. són atribuïbles a la balança de béns no energètics. Així, mentre que les exportacions no energètiques es van desaccelerar amb un creixement del 2,5% interanual en l’acumulat de 12 mesos (3,2% a l’octubre), les importacions van mantenir el seu avanç gairebé sense canvis en el 4,0% (4,1% a l’octubre).

La taxa de morositat en el sector bancari segueix descendint. Més concretament, es va situar en el 6,0% al novembre de 2018, un nivell lleugerament per sota del d’octubre (6,1%). En relació amb el mateix mes de l’any anterior, la mora ha caigut 2,1 p. p., una millora significativa fruit, en gran part, de la venda de carteres de crèdit dubtós i de les estratègies de desconsolidació del negoci immobiliari per part d’algunes entitats financeres.

Compartir: