Compartir: 
Setmana de contrastos als mercats financersSetmana de contrastos als mercats financers

Setmana de contrastos als mercats financers, en què les notícies sobre els plans de reobertura parcial de l’activitat en alguns països d’Europa i els indicis d’estabilització de la pandèmia van contrastar amb les previsions de recessió global de l’FMI (vegeu la secció Economia europea i internacional). No obstant això, i malgrat el flux de notícies en tots dos sentits, els inversors es van mantenir relativament cautelosos. Així, en el còmput setmanal, els principals índexs borsaris dels països desenvolupats van registrar guanys propers al 3% en el cas de l’S&P 500, i plans en el cas de l’EuroStoxx 50. Per la seva banda, als mercats de renda fixa es va produir un nou descens dels tipus sobirans dels EUA i Alemanya, mentre que les primes de risc de la perifèria de la zona de l’euro es van ampliar davant l’increment previst del deute d’aquests països. Al mercat de primeres matèries, el preu del petroli de qualitat Brent va baixar prop d’un 11% a causa de la caiguda de les previsions de la demanda, tot i el recent acord de retallada de la producció assolit entre l’OPEP i els seus aliats. Finalment, en el mercat de divises, el dòlar va recuperar una mica de terreny perdut la setmana anterior i es va apreciar enfront de l’euro, el ien i les divises emergents.

La crisi de la COVID-19 s’erigeix ​​com un risc important per a l’estabilitat financera mundial. Així ho va remarcar l’FMI en el seu últim Informe d’estabilitat financera global, publicat la setmana passada, en què el Fons repassa el tensionament de les condicions financeres dels darrers mesos i les principals fonts de fragilitat per al sistema financer internacional. En concret, més enllà de l’increment de la volatilitat i l’enduriment de les condicions financeres observats des del febrer, l’FMI va ressaltar el risc que aquestes dinàmiques es retroalimentin i amplifiquin el cost econòmic de la crisi. Destaquen com vulnerabilitats l’elevat deute corporatiu en alguns països i els desequilibris en alguns segments de mercat (com un elevat palanquejament o desajustos entre la liquiditat dels actius i els passius). Davant d’això, l’FMI va remarcar la importància d’unes polítiques econòmiques contundents que evitin que la congelació temporal de l’activitat s’enquisti i provoqui un dany permanent sobre la capacitat productiva de l’economia i el sector financer. Com repassa l’informe, això requereix de cooperació entre les diferents polítiques econòmiques, amb una política monetària enfocada a garantir l’abundància de liquiditat i el bon funcionament dels mercats necessaris perquè el crèdit continuï fluint favorablement, i una política fiscal orientada a sostenir els balanços de les famílies i les empreses.

Compartir: