Compartir: 
La bona marxa del mercat laboral i del sector turístic continuaLa bona marxa del mercat laboral i del sector turístic continuaLa bona marxa del mercat laboral i del sector turístic continua

La xifra de negocis empresarial manté el bon ritme. L'índex general de la xifra de negocis, que recull l'evolució de la facturació de la indústria, dels serveis no financers de mercat i del comerç, i que representa el 50% de les activitats incloses al PIB, va pujar el 4,0% interanual al maig. Aquest avanç és pràcticament el mateix que el del 1T (del 3,9% en mitjana), la qual cosa apunta que el creixement del PIB en el 2T va ser similar al del trimestre precedent (del 0,9% intertrimestral).

Evolució positiva del mercat laboral en el 2T. La creació d'ocupació en el 2T va ser robusta, amb un registre de 411.800 persones, una dada similar a la del 2T 2014 i molt millor que la dels anys de crisi. Com a resultat, la taxa de variació interanual de l'ocupació es va mantenir forta (3,0%). La millora va ser generalitzada en totes les branques d'activitat i es va concentrar en el sector privat. L'augment de l'ocupació va propiciar la caiguda de la taxa d'atur (1,4 p. p. fins al 22,4 %) malgrat el creixement de la població activa.

Rècord de turistes internacionals en el primer semestre de l'any. Espanya va rebre 29,2 milions de turistes estrangers durant els primers sis mesos de l'any, el 4,2% més que el 2014. Sens dubte, 2015 tancarà per damunt dels gairebé 65 milions amb què va acabar l'any passat. França i els països asiàtics són els principals contribuïdors a la millora turística internacional, en clara contraposició amb Rússia, amb una caiguda que se situa a prop del 40% des del començament d'any ençà.

Compartir: