Temes Clau

Baixos tipus d'interès: fins quan?


El cicle financer i l’era dels tipus d’interès baixos: canvi de narrativa?

El cicle financer exerceix un paper clau en el funcionament de l’economia, com hem vist als articles anteriors d’aquest Dossier. Però quines són les conseqüències concretes de la relació entre el cicle financer i l’econòmic? Tot seguit analitzem les implicacions per a una de les relacions macrofinanceres clau: la que existeix entre el cicle financer i els tipus d’interès d’equilibri. Hi ha un ampli consens entre els economistes sobre el fet que les transformacions de fons, com l’envelliment de la població o la pèrdua de dinamisme de la productivitat, han...

Informe mensual - DossierGabriel L. Ramos, Pablo Pastor, Javier García Arenas, Adrià Morron Salmeron

Pàgines