Temes Clau

El preu del petroli: buscant l'equilibri


La muntanya russa del petroli: pujada, baixada i ara què?

• Sembla que el preu del petroli ha pujat a una muntanya russa, i això fa molt difícil preveure quina serà la seva evolució futura. En els primers compassos de l’any, les limitacions en la producció de petroli implementades pels països de l’OPEP i la recuperació del sentiment inversor van sostenir la cotització del petroli. • No obstant això, el repunt de la incertesa propiciat, entre altres factors, per les tensions comercials va generar nous episodis de volatilitat i de correccions notables. • En els propers trimestres, l’estabilització del creixement...

Informe mensual - FocusHanna Andersson