Temes Clau

Espanya: cap a un creixement més sostenible


L’evolució del balanç financer de les llars durant els primers anys de la recuperació econòmica

• L’Enquesta Financera de les Famílies, tot i que sigui amb una certa demora, ens proporciona informació molt valuosa per avaluar la salut de les finances de les llars. • Entre el 2014 i el 2017, la renda de les llars va augmentar, malgrat que encara es va situar per sota dels nivells precrisi, i la ràtio de deute sobre la renda va disminuir fins a nivells propers als del 2005-2008. • La recuperació econòmica entre el 2014 i el 2017 no va comportar augments de desigualtat, mentre que sí...

Pàgines