Temes Clau

Espanya: cap a un creixement més sostenible


Com han modificat els adults joves les decisions de consum i d’estalvi?

Consum: menys capacitat de despesa i canvis en els hàbits de consum Els adults joves (dels 20 als 39 anys) d’Espanya i de Portugal s’han vist més afectats que la resta dels grups demogràfics per un entorn econòmic més volàtil i pels efectes de la Gran Recessió. Així, a Espanya, el consum de les llars ja ha assolit, de mitjana, gairebé els nivells anteriors a la crisi, quelcom que no ha succeït en el cas dels joves. En concret, segons l’enquesta de pressupostos familiars d’Espanya, la despesa mitjana anual per...