Temes Clau

Europa: perspectives econòmiques i polítiques


Cap a una reforma de les regles fiscals europees?

• La Comissió Europea ha iniciat una avaluació del marc fiscal de la UE, amb l’objectiu de proposar canvis en les regles pressupostàries al final del 2020. • La necessitat de reformar les regles pressupostàries respon a un cert descontentament per com s’han aplicat des de la crisi i a transformacions a les quals Europa haurà de fer front (canvi climàtic, envelliment, desigualtat i era digital). Al febrer, la Comissió Europea va iniciar de manera oficial una avaluació del marc fiscal de la UE. A més de la necessitat (per...

Informe mensual - FocusÁlvaro Leandro