Temes Clau

Europa: perspectives econòmiques i polítiques


Ens ha de preocupar la sostenibilitat del deute públic a la zona de l’euro?

• Les mesures necessàries per afrontar la COVID-19 generaran un augment notable del deute públic a les principals economies del món i, entre elles, a la zona de l’euro. • La sostenibilitat del deute de la zona de l’euro no està en dubte, però l’entorn és exigent i situa el BCE en una posició clau. També és fonamental una recuperació dinàmica de l’activitat, que, al seu torn, requereix una actuació coordinada de política econòmica. La pandèmia de la COVID-19 ha forçat la paralització de l’activitat econòmica. Aquesta paràlisi, juntament amb...