Temes Clau

Europa: perspectives econòmiques i polítiques


Les dificultats de la indústria: contagi als serveis?

• El contagi de la indústria als serveis ha estat, fins al moment, moderat. No obstant això, si s’intensifiquen els riscos sobre el creixement global, els serveis podrien acabar patint. La feblesa del sector industrial, que hem analitzat recent­ment, 1 és un dels grans factors que expliquen la desacceleració de l’economia mundial i, en especial, de la zona de l’euro. No obstant això, la resistència exhibida pel sector serveis, que representa el gros de l’activitat, 2 continua empenyent el creixement i dóna continuïtat a l’expansió. Però fins a quin punt...