Temes Clau

Europa: perspectives econòmiques i polítiques


Alemanya: per què la locomotora europea perd gas?

• L’economia alemanya entrarà probablement en recessió aquest trimestre, a causa del shock d’incertesa global, que llasta el seu sector exterior, i de la crisi que travessa el sector de l’automoció. • La desacceleració del PIB dels principals socis comercials d’Alemanya explica el 70% de la disminució de les seves exportacions i un terç de la caiguda de la seva producció industrial. • Alemanya s’ha vist més perjudicada que els seus veïns europeus per l’alentiment del comerç internacional, ja que és una economia més oberta i més integrada en les...