Temes Clau

La importància de la geopolítica en un món globalitzat


L’amenaça del proteccionisme en l’economia mundial

• L es tensions comercials entre els EUA i la Xina són un risc per al creixement, tant per als EUA i la Xina com per al món. • Sota un escenari de tensions aranzelàries mitjanes, estimem que el creixement anual mitjà del món en els tres propers anys podria ser 3 dècimes inferior al previst (del 3,1%, en relació amb el 3,4%), a conseqüència, en bona part, d’una major incertesa. • Sota un escenari de tensions aranzelàries altes, el creixement podria ser 8 dècimes inferior al previst (el 2,6%),...

Pàgines