Temes Clau

Les economies emergents en una cruïlla: de l’expansió a la incertesa


La «segona dècada perduda» de l’Amèrica Llatina?

• L’Amèrica Llatina va camí de viure la pitjor etapa de creixement des de la «dècada perduda» del 1980. • Els problemes no són solament conjunturals: el continent es va beneficiar en el passat d’una combinació de reformes i de dinamisme demogràfic que no sembla que hagi de continuar. • L’aturada del creixement i la combinació letal d’elevada desigualtat i percepció d’absència d’oportunitats són els factors de fons de la inestabilitat social. El 2019, el creixement de l’Amèrica Llatina haurà estat del 0,1%, el pitjor entre les principals regions emergents...

Pàgines