Temes Clau

Les economies emergents en una cruïlla: de l’expansió a la incertesa


Credibilitat internacional, clau per al nou sexenni mexicà

Mèxic és un emergent sui generis . Se situa entre els emergents amb una renda per capita relativament més elevada. Té una part qualitativament important del seu teixit industrial i dels serveis notablement integrada en l’eco­­no­­mia global. Aquest segment de l’economia mexicana, a més a més, es beneficia d’un capital humà homologable al de molts països avançats. Pel que fa a l’àmbit financer, el seu grau de profunditat de mercat i d’integració també és més elevat que el de la majoria d’emergents. Ha estat am­­biciós a l’hora de plantejar reformes...

Pàgines