Temes Clau

Sector exterior espanyol: el cada cop més difícil domini d’ultramar


ICIE 2019: una brúixola per guiar-se en els mercats de l’exterior

• L’ICIE 2019 1 és l’índex de CaixaBank Research que classifica els països estrangers en funció de l’atractiu que els seus mercats ofereixen a les empreses espanyoles i que les ajuda a valorar els punts forts i els punts febles de cada país. • Segons l’ICIE 2019, els països de l’Europa Occidental són la regió amb unes condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. Però altres països fora d’aquesta regió també se situen en posicions destacades, com els EUA (en la tercera posició), Polònia o la...

Pàgines