Temes Clau

Sector exterior espanyol: el cada cop més difícil domini d’ultramar


El sector exterior o Il Gattopardo, un gran canvi que canvia poc

• El Banc d’Espanya ha revisat de manera substancial les sèries estadístiques dels comptes exteriors. Amb les noves sèries, en el 1T 2019, el saldo per compte corrent ha millorat del 0,6% a l’1,6% del PIB, però la posició d’inversió internacional neta ha empitjorat del –77,6% al –80,0% del PIB. • No obstant això, les tendències dels últims anys (reducció del superàvit corrent i millora de la PIIN) no han variat, i la millora de la PIIN ara va més lenta. Al setembre, el Banc d’Espanya (BdE), en coordinació amb...

Pàgines