Sector bancari


Canvi climàtic, transició verda i sector financer

El canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni també involucren el sistema financer. Primer, pel seu paper com a intermediari entre l’estalvi i la inversió , ja que el sector financer pot facilitar la canalització de fons cap a activitats que contribueixin a la transició verda . 1 I, segon, pels riscos financers que el canvi climàtic i les actuacions per mitigar-lo comporten. En aquest article, ens centrem en l’anàlisi de les implicacions per al sector financer del canvi climàtic i de la...

Pàgines