Sector immobiliari


Els dos mercats de l’habitatge de Portugal

• Els preus de l’habitatge a Portugal continuen registrant unes taxes de creixement elevades, tot i que es continua donant una dicotomia al mercat: entre el 2012 i el 2018, el valor dels immobles adquirits per no residents va duplicar, de mitjana, el valor dels immobles adquirits per residents. • Cal esperar que, durant els propers trimestres, els preus de l’habitatge iniciïn una desacceleració moderada. No obstant això, unes condicions financeres molt acomodatícies, la solidesa de la demanda domèstica i el fet que l’oferta de construcció respon lentament ressalten el...

Informe mensual - FocusDaniel Belo

Pàgines