Compartir: 

Publiquem el segon informe sobre el sector turístic espanyol de CaixaBank Research, actualitzant les nostres previsions per a l’any 2019 i amb un disseny totalment renovat. Els principals missatges de l’informe són els següents:

1. Perspectives del sector turístic espanyol: El sector turístic espanyol està entrant en una etapa de consolidació: el creixement de l’entrada de turistes es modera; en canvi, la despesa turística continua creixent a bon ritme. A més, continua avançant cap a la prestació d’un servei de major qualitat tot dinamitzant el mercat laboral.

2. Turisme domèstic: com a casa, enlloc: Analitzem el turisme domèstic a Espanya, que genera prop d’una quarta part de la despesa turística total, mostra menys sensibilitat a l’ocupació i és menys estacional.

3. Turisme internacional: de quantitat a qualitat?: Espanya avança cap a un turisme de més qualitat, amb una estacionalitat més baixa i una disminució de les taxes de temporalitat i parcialitat de l’ocupació que crea.

4. Com afecta el brexit al turisme a Espanya? Analitzem quatre possibles escenaris per estimar l’impacte futur del brexit sobre els fluxos de turistes britànics a Espanya.

 

Compartir: