Fins a quin punt influeix la geopolítica en l’economia i en els mercats financers?

25 de setembre de 2018
Etiquetas