Newsletter

Estar informat ara és
més important que mai

Rep els nostres informes al correu electrònic

Mercats financers

Tipus d'interés (%)
Actualitzat el 13-11-2023

Macroeconomia

PIB (%)
Actualitzat el 13-11-2023
Carolina Cruz
Organització
Sergio Diaz
Economista
Javier Garcia Arenas CaixaBank Research
Economista sènior
Alberto Graziano CaixaBank Research
Senior data scientist
Isabela Lara White
Research assistant
Patricia Esteban
Comunicació
Oriol Carreras CaixaBank Research
Economista sènior
Sandra Jodar CaixaBank Research
Directora de Planificació Estratègica
Ana Maria Porras
Organització
Nuria Bustamantev2
Lead economist
Oriol Aspachs CaixaBank Research
Director d'Economia Espanyola
Mar Bisquert
Data scientist
Jesús Viscarri
Organització
Eduard Alcobé Garcia
Data scientist
Erik Solé Vives
Research assistant
Adria Morron CaixaBank Research
Lead economist
Roser Ferrer CaixaBank Research
Economista sènior
Imelda Esteban
Economista sènior
Josep Mestres CaixaBank Research
Economista sènior
Ana Rincón García
Organització
Enric Fernandez CaixaBank Research
Economista en cap
José Ramón Díez
Director d’Economies i Mercats Internacionals