Share: 
La millora del mercat laboral confirma la recuperació de la demanda internaLa millora del mercat laboral confirma la recuperació de la demanda internaLa millora del mercat laboral confirma la recuperació de la demanda interna

Es confirma la millora de l'activitat el 4T. El PMI de manufactures va corregir al desembre la caiguda registrada el mes anterior i es va situar novament en nivells consistents amb el creixement econòmic (50,8). El repunt de les noves comandes, especialment de les procedents de l'exterior, permet que s'esperin nous avanços de l'activitat econòmica el 2014.

Bones notícies al mercat laboral: el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 64.097 al desembre, una dada positiva tractant-se d'un mes en què se sol destruir ocupació. Aquesta millora (i la caiguda de la població activa) va permetre finalitzar 2013 amb 4,7 milions d'aturats, 147.385 menys que el 2012. El manteniment d'aquesta tendència permetrà que es creï ocupació neta el 2014, un fet que no succeeix des del 2007.

La inflació s'estabilitza en el 0,2% al desembre. Esperem, no obstant això, una suau tendència alcista els pròxims mesos, que anirà guanyant tracció a mesura que es recuperi la demanda interna. El repunt de les vendes minoristes al novembre, del 2,8% interanual, dóna suport a aquest escenari.

El dèficit públic s'allunya lleugerament de l'objectiu. El 3T, el dèficit, sense comptabilitzar les pèrdues per ajuts a la banca, va assolir el 4,6% del PIB (4,2% el 3T 2013). Les dades del quart trimestre confirmen la desviació del dèficit de l'Estat, que, al novembre, assolia el 4,0% del PIB (davant l'objectiu del 3,8% per al conjunt de l'any). Tanmateix, això no posa en risc l'objectiu de dèficit per al 2014, del 5,8% del PIB.

El superàvit corrent redueix el ritme de millora a l'octubre. La menor caiguda de les importacions de béns explica aquesta desacceleració. Tot i així, el superàvit corrent va assolir els 7.941 milions d'euros els últims dotze mesos. Destaca el bon comportament del superàvit de la balança de serveis, que, impulsada pel component no turístic, en va accelerar l'augment.

Share: