Share: 
Millora generalitzada de l'activitat a l'espera de la recuperació de les exportacions

Intens augment de la producció industrial el novembre, del 3% interanual. Després d'un 3T vacil·lant, les dades de novembre mostren un avanç notable de l'activitat. La tendència positiva és generalitzada, però destaca la recuperació als països perifèrics.

El PIB de l'economia alemanya va créixer un 1,4% interanual el 4T 2013 (0,5% en el conjunt de l'any, en línia amb les nostres previsions). Per a 2014, esperem que l'economia germànica continuï guanyant tracció gràcies a la consolidació del creixement de la demanda interna i a una millor evolució de les exportacions.

Millora la balança comercial de la zona euro, que va tancar el novembre amb un superàvit de 17.100 milions d'euros. Aquesta millora va ser fruit de la caiguda de les importacions, que continuen febles, consistent amb la recuperació lenta de l'economia europea.

Share: