Share: 
Also available in:
Documents on economicsMaria Gutiérrez-Domènech

Aquest estudi analitza la relació entre l'activitat laboral dels pares i el temps que dediquen als seus fills a Espanya. L'anàlisi identifica que hi ha diferències importants entre homes i dones pel que fa al temps primari bàsic i al secundari, però no pel que fa al temps primari de qualitat. L'estudi també mostra que el temps primari de qualitat és similar entre els pares i mares que estan ocupats i els que no ho estan. A més, l'anàlisi indica que els pares i mares amb nivells d'educació més alts dediquen més temps primari als seus fills. Finalment, dels resultats de l'estudi es desprèn que es podria aconseguir augmentar el temps que els pares i mares ocupats dediquen als seus fills si la jornada laboral no s'acabés després de les sis de la tarda.

Share: