Share: 
Les dades de finals del 2013 confirmen el suport de la demanda interna privada a la recuperació econòmicaLes dades de finals del 2013 confirmen el suport de la demanda interna privada a la recuperació econòmicaLes dades de finals del 2013 confirmen el suport de la demanda interna privada a la recuperació econòmica

El consum i la inversió esperonen l'economia. Malgrat la revisió a la baixa del creixement del PIB del 4T 2013 (del 0,3% al 0,2% intertrimestral), la seva composició confirma la fortalesa de la recuperació. El consum de les llars i la inversió van intensificar el ritme d'augment (0,5% y 0,7% intertrimestral, respectivament) i el sector exterior va tornar a contribuir al creixement. Només la caiguda intensa de la despesa pública (-3,9% intertrimestral) va frenar l'avanç del PIB. En aquest escenari, el Govern va millorar les seves previsions de creixement (+1,0% per al 2014 i 1,5% per al 2015).

La inflació sorprèn al febrer, amb una davallada del 0,1% (+0,2% al gener). Aquest retrocés es deu, sobretot, a la pressió dels preus energètics. Estimem que la inflació subjacent es va mantenir estable, en línia amb una demanda interna que, gradualment, guanya tracció i permetrà situar la inflació en nivells més confortables a mig termini.

La caiguda del preu de l'habitatge s'accelera en el 4T 2013, fins al -1,9% intertrimestral, i acumula una correcció del 30% des del març del 2008. No obstant això, preveiem que el ritme de caiguda es reduirà el 2014, a mesura que es materialitzi la recuperació del mercat laboral.

El superàvit corrent tanca el 2013 en el 0,7% del PIB. El saldo de béns va quedar en el -1,1% del PIB, mentre que el de servies va avançar fins al +3,9%. Destaca l'acceleració de les exportacions de serveis, tant turístics com no turístics, en el 4T (6,2% y 2,3% interanual, respectivament). La millora de la demanda externa facilitarà nous avanços del saldo corrent el 2014.

Share: