Share: 
La recuperació de l'economia reactiva el mercat laboral i facilita la correcció dels desequilibrisLa recuperació de l'economia reactiva el mercat laboral i facilita la correcció dels desequilibrisLa recuperació de l'economia reactiva el mercat laboral i facilita la correcció dels desequilibris

La desequilibris econòmics es corregeixen a bon ritme. D'acord amb la Comissió Europea, els ajustos de l'últim any han reforçat el sector bancari i han millorat la competitivitat. A més, la recuperació econòmica permetrà nous avanços en aquesta direcció. No obstant això, el deute (públic i privat) i la taxa d'atur romanen en nivells elevats, motiu pel qual cal mantenir els esforços a fi de corregir-los.

Els índexs PMI es mantenen en nivells coherents amb el creixement. Malgrat la lleugera correcció del PMI de serveis, la tendència en tots dos casos és clarament ascendent i suggereix un creixement sòlid en el 1T 2014.

El sector serveis recolza la millora del mercat laboral. Les dades de febrer confirmen la reactivació de l'ocupació: el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar (+38.694) i, per primera vegada des del 2008, va presentar una taxa de creixement interanual positiva (0,4%). El dinamisme dels serveis explica aquest avanç, al qual cal sumar-hi la creació de llocs de treball a la indústria.

El preu de l'habitatge retrocedeix un 1,3% intertrimestral en el 4T 2013, i posa fi a l'avanç del 3T (+0,5%). No obstant això, el ritme de caiguda es desaccelerarà el 2014, a mesura que el mercat laboral es recuperi.

El Govern aprova un reial decret per facilitar la supervivència de les empreses. El seu objectiu és garantir la continuïtat de societats viables, però amb elevada càrrega financera. Per aconseguir-ho, es faciliten els acords de refinançament, es potencien els mecanismes de quitació i ajornaments de pagaments, i es permet la conversió de deute en capital.

Share: