Share: 
Perspectives positives per als EUA i la Xina, les dues grans potències mundialsPerspectives positives per als EUA i la Xina, les dues grans potències mundials

Els indicadors nord-americans de febrer mostren que la recuperació continua en marxa. Encara que els índexs ISM de sentiment empresarial de la indústria manufacturera i els serveis continuen patint els efectes del mal temps, tots dos resisteixen per damunt dels 50 punts, és a dir, la zona d'expansió. Això coincideix amb el diagnòstic de millores moderades de l'activitat que va portar a terme la Fed en el Beige Book, on es recullen un ampli ventall d'indicadors i enquestes sobre el pols econòmic del país. Així mateix, el nombre de llocs de treball creats el febrer (175.000) es va situar per damunt del que s'esperava i en línia amb la mitjana mensual del 2013. La taxa d'atur va ascendir una dècima (fins al 6,7%) a causa de la reincorporació de treballadors a la població activa

A la sessió Anual Parlamentària, la Xina reafirma l'objectiu de creixement del 7,5% per al 2014 i es mantenen les promeses reformistes anunciades a la Sessió Plenària de novembre. En particular, destaquen la modernització i liberalització financera, les reformes administrativa i fiscal, una major rellevància del sector privat, la política migratòria i la de fill únic.

Share: