Share: 
La reactivació del sector exterior és clau per consolidar la recuperació de l'economiaLa reactivació del sector exterior és clau per consolidar la recuperació de l'economia

La contracció del crèdit continua desaccelerant-se, encara que de forma gradual. Sense tenir en compte el canvi de perímetre de les estadístiques (el saldo creditici inclou, a partir del gener, el crèdit rebut pels establiments financers), el crèdit es va reduir un 9,7% interanual al gener (9,8% al desembre). El desglossament per sectors en el 4T indica que aquesta tendència és generalitzada i en destaca que el crèdit a serveis estigui a prop de tornar a créixer. La morositat, d'altra banda, manté el camí ascendent al gener (13,8%).

Dades ambivalents del sector exterior. D'una banda, l'entrada de turistes estrangers accelera el ritme de creixement (11,8% interanual al febrer). De l'altra, les comandes industrials procedents de l'exterior es van estancar al gener i mantenen vius els dubtes sobre el recorregut i la intensitat a què poden continuar creixent les exportacions després d'uns anys sorprenent a l'alça.

Share: