Share: 
La recuperació del mercat laboral avança a bon ritme i continua donant suport a la millora del consumLa recuperació del mercat laboral avança a bon ritme i continua donant suport a la millora del consumLa recuperació del mercat laboral avança a bon ritme i continua donant suport a la millora del consum

Els indicadors d'activitat milloren al març. La tendència ascendent tant de l'índex PMI de manufactures com del de serveis suggereix un repunt del creixement del PIB en el 1T 2014. En tots dos casos, part de la millora és deguda a l'augment de les comandes de l'exterior, la qual cosa anticipa un pols exportador més intens en els propers mesos.

Balanç positiu del mercat laboral. Les dades del març confirmen el canvi de tendència: la xifra d'afiliats a la Seguretat Social va créixer per setè mes consecutiu (25.475 en termes desestacionalitzats). Aquest mes, a més, a l'impuls del sector serveis se li suma la millora de la resta de sectors. Com a resultat d'això, l'atur registrat va viure la caiguda més acusada en un mes de març des del 2006 (-16.910).

La renda bruta de les llars augmenta en el 4T 2013 (0,3% interanual) després de 4 anys de caigudes. Aquest avanç es recolza en l'augment de les rendes salarials i financeres. El 2014, la millora del mercat laboral continuarà elevant la renda de les llars que, juntament amb una taxa d'estalvi en cotes reduïdes (en el 4T va caure del 10,6% al 10,4% de la renda), donarà suport al consum.

El superàvit corrent es redueix per segon mes consecutiu al gener, fins als 7.634 milions d'euros (dades acumulades de 12 mesos). L'augment dels ingressos pel creixement de les exportacions de béns i serveis no va compensar l'increment del pagament de rendes a l'exterior. No obstant això, la recuperació de la zona euro elevarà les exportacions, la qual cosa permetrà nous avanços del saldo corrent en els propers mesos.

Share: