Share: 
Milloren les perspectives de creixement de l'eurozonaMilloren les perspectives de creixement de l'eurozona

L'FMI se suma a la revisió a l'alça de les previsions de creixement de la zona euro i eleva en 1 dècima l'augment previst per a 2014 i 2015 (fins a l'1,2% i l'1,5% anual, respectivament). La major solidesa de la demanda interna ha permès revisar el creixement a l'alça. Com a riscos principals destaquen: la baixa inflació, l'elevada desocupació i la fragmentació financera. Atès que la recuperació no està garantida, és imprescindible que es mantingui l'esforç reformador.

Alemanya i França: la cara i la creu. La recuperació econòmica avança a bon ritme a Alemanya, que va registrar al febrer un augment de la producció industrial del 4,1% interanual. A França, en canvi, l'activitat de la indústria torna a decebre, amb una caiguda del 0,5% interanual, i es mantenen els dubtes sobre el ritme de creixement de la seva economia en el 1T 2014.

Share: