Share: 
El mercat laboral s'estabilitza però encara no recull el canvi de tendència de l'activitatEl mercat laboral s'estabilitza però encara no recull el canvi de tendència de l'activitatEl mercat laboral s'estabilitza però encara no recull el canvi de tendència de l'activitat

L'INE confirma el major ritme de creixement del PIB en el 1T 2014, fins al 0,4 % intertrimestral (davant el 0,2% del trimestre anterior). Els indicadors d'activitat disponibles suggereixen que aquest major dinamisme és degut a la demanda interna. De cara als pròxims mesos, l'índex PMI de manufactures d'abril es manté en nivells d'acord amb els nous avanços de l'economia.

La reactivació del mercat laboral es fa esperar. Segons l'EPA, el nombre d'ocupats va caure en 184.600 persones en el 1T 2014, una xifra superior a la que anticipava el registre d'afiliats a la Seguretat Social. Si en descomptem els efectes estacionals, l'ocupació va retrocedir un 0,1% intertrimestral, davant l'avanç del 0,1% del 4T 2013. Malgrat la forta destrucció de llocs de treball, la taxa d'atur nomes va augmentar 2 dècimes, fins al 25,9%, ja que la població activa va disminuir en 187.000 persones.

El Govern presenta el nou Programa d'Estabilitat. En destaquen el millor escenari econòmic per als pròxims anys (en general, en línia amb les nostres previsions) i la revisió a la baixa del dèficit previst per a enguany en 3 dècimes, fins al 5,5%. El Govern també va presentar el nou Programa Nacional de Reformes. Alguns dels principals àmbits d'actuació comprenen la reducció de l'atur, la reforma fiscal, la mobilització del crèdit, el foment de la competitivitat i la modernització de les administracions públiques.

La inflació retorna al camí del creixement a l'abril. L'estabilització dels preus energètics i l'augment del preu dels serveis turístics associat a la Setmana Santa, que aquest any es va celebrar a l'abril, van elevar la inflació espanyola del -0,1% al març al 0,4% el mes passat. Aquests mateixos factors expliquen l'augment de 2 dècimes de la inflació a la zona euro, fins al 0,7%. En tots dos casos, esperem que aquesta tendència ascendent continuï els mesos següents.

Share: