Share: 
Els EUA van recuperant el to, la inflació japonesa sorprèn a l'alça i Amèrica Llatina creix poc en el 1TEls EUA van recuperant el to, la inflació japonesa sorprèn a l'alça i Amèrica Llatina creix poc en el 1T

Els EUA es van contreure en el 1T 2014 acusant els efectes del mal temps. Un fenomen puntual i sense indicis de continuïtat. Així, l'índex de confiança del consumidor del mes de maig va escalar fins als 83,0 punts, recolzant-se en una millora tant del component que valora la situació actual com les expectatives de futur. D'altra banda, el mercat de l'habitatge continua millorant, tot i que de manera moderada. L'índex Case-Shiller de preus, que engloba 20 àrees metropolitanes, va augmentar un 12,4% interanual al març.

Al Japó, l'augment de l'IVA va fer pujar la inflació més del que s'esperava. L'IPC de l'abril es va incrementar un 3,4% interanual (1,6% al març), una mica per sobre de la nostra previsió. L'IPC subjacent, que exclou els aliments i l'energia, també va pujar un 2,2% (0,6% al març). En aquest entorn, el Banc del Japó podria endarrerir l'adopció de noves mesures expansives fins al final de l'estiu.

Baix creixement a Mèxic i al Brasil a la primeria de 2014. El Brasil va créixer un 0,2% intertrimestral (1,9% interanual) durant el primer trimestre, mentre que Mèxic ho feia un 0,3% intertrimestral (1,8% interanual). Al Brasil el factor clau sembla que ha estat la debilitat de la demanda interna, mentre que a Mèxic el llast va provenir fonamentalment de la parada de l'activitat als EUA i de la pujada d'alguns impostos.

Share: