Share: 
Les dues economies més grans del món continuen avançant a bon ritmeLes dues economies més grans del món continuen avançant a bon ritme

Als EUA, els indicadors confirmen la recuperació. Destaca la millora de l'índex de confiança empresarial de les petites empreses, que al maig va pujar fins als 96,6 punts (95,2 a l'abril). Aquest bon comportament està en línia amb els índexs ISM que es van conèixer la setmana anterior. D'altra banda, es va anunciar que les vendes minoristes van avançar un 0,3% intermensual al maig, a l'hora que es revisava a l'alça la xifra de l'abril (fins a +0,5%), cosa que ratifica que el consum fa de motor de l'economia.

Els indicadors d'activitat de la Xina milloren al maig. Concretament, la producció industrial va avançar un 8,8% interanual (8,7% a l'abril), las vendes minoristes, un 12,5% (11,9% a l'abril) i la inversió, un 17,2% a l'acumulat de gener a maig (17,3% a l'abril). En aquest entorn, els preus van pujar un 2,5% interanual, per damunt de l'1,8% a l'abril, però en línia amb el que s'esperava i sense que això suposi tensions preocupants. Això confereix un marge per a noves mesures expansives. De fet, el banc central ha rebaixat el coeficient de reserves per a alguns bancs.

Turquia va créixer un 4,3% interanual en el primer trimestre, per sobre del que es preveia i molt a prop del 4,4% del 4T 2013. El ritme d'expansió ha aguantat gràcies al dinamisme del consum públic i de l'impuls de les exportacions. En canvi, la inversió i el consum privat s'estan ajustant a les condicions financeres més restrictives dels darrers mesos. L'elevada inflació (9,4% a l'abril) i un dèficit corrent excessiu (7,4% del PIB en el 1T 2014) fan esperar que l'activitat s'alentirà.

Share: