Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseEuropean economy
La recuperació europea continua, tot i que lentamentLa recuperació europea continua, tot i que lentament

La CE revisa a la baixa el creixement de la zona euro en les seves previsions de la tardor. Les causes són la reavaluació de les dinàmiques de la demanda domèstica, un xic menys vigorosa del que s'esperava, i la materialització dels riscos existents durant la primera meitat de l'any (reducció del comerç mundial, conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient). La Comissió vaticina una lenta recuperació el 2015, recolzada per la demanda interna, i en particular per la inversió, atesos l'entorn de política monetària acomodatícia, els baixos costos de finançament, la menor necessitat de despalanquejament i una política fiscal neutral.

El creixement es manté estable a la zona de l'euro en l'inici del 4T. Hi ha pocs canvis en els indicadors d'activitat d'octubre respecte del mes anterior (per exemple, els PMI). Persisteixen les diferències significatives entre països, en particular Alemanya, en zona expansiva, i França, en zona contractiva, la qual cosa requerirà una resposta política contundent coordinada a nivell europeu.

El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) comença a caminar. El 4 de novembre passat, el BCE va emprendre la tasca de supervisar la banca europea amb la principal missió d'unificar els criteris de vigilància (definició de capital, models interns, etc.). El BCE supervisarà directament els 120 bancs més grans, que representen el 82% del total dels actius. La resta seguirà sota les 18 autoritats de supervisió nacionals amb la tutela del BCE.

Share: