Share: 
El mercat de treball nord-americà continua millorant i les exportacions xineses decebenEl mercat de treball nord-americà continua millorant i les exportacions xineses deceben

El mercat laboral dels EUA comença l'any com el va acabar, amb bon peu. Al mes de gener es van crear 257.000 llocs de treball, significativament per sobre dels 200.000 que indiquen un mercat fort. Així mateix, les dades del novembre i del desembre es van revisar substancialment a l'alça. D'altra banda, la taxa d'atur es va mantenir pràcticament estable (va pujar una dècima fins al 5,7%). Tot i així, la baixa taxa d'activitat i els continguts avanços salarials (2,2% interanual al gener) mostren que encara hi ha un cert marge de millora en el mercat de treball. En aquest context, els indicadors de sentiment empresarial (ISM) del gener continuen situant-se en nivells clarament expansius, en els 53,5 i 56,7 punts per a les manufactures i els serveis, respectivament.

Cauen significativament les exportacions i les importacions de la Xina al gener. Les exportacions nominals van decréixer un 3,3% interanual i la caiguda de les importacions va ser encara més acusada (del -19,9%). Malgrat que cal interpretar amb precaució els indicadors d'activitat del gener i del febrer, a causa de les distorsions que deriven del canvi de data de l'Any Nou xinès, l'alentiment continuat de les importacions és preocupant (vegeu el gràfic corresponent).

Share: