Share: 
To continuista de la Fed després de l'entrebanc del 1T 2015To continuista de la Fed després de l'entrebanc del 1T 2015

La Reserva Federal continua sent prudent davant la desacceleració de l'economia nord-americana. En el seu comunicat, l'autoritat monetària destaca la frenada de l'activitat a l'hivern, així com la moderació del ritme de creació d'ocupació als EUA. Així i tot, la Fed adverteix del caràcter transitori d'aquesta debilitat i manté la perspectiva de creixement moderat a mitjà termini. Aquesta lectura reforça la percepció que l'inici de la pujada del tipus d'interès oficial no tindrà lloc fins a ben entrat el segon semestre de l'any. La reacció dels mercats als missatges de la Fed ha estat lleu: el dòlar es va depreciar fins als 1,12 dòlars per euro, mentre que la rendibilitat dels treasuries va repuntar. A l'altre costat de l'Atlàntic, la yield del deute públic alemany va pujar a causa, en part, de la millora de les tensions a Grècia davant la voluntat de negociació que ha mostrat el Govern hel·lè. Pel que fa als mercats borsaris avançats, s'hi van observar retrocessos generalitzats arran dels febles indicadors de conjuntura nord-americans.

Les actuacions monetàries a la Xina sostenen l'avanç dels actius financers emergents. Un important factor que explica aquest millor comportament relatiu és la implicació de les autoritats xineses a relaxar les condicions monetàries i financeres. En concret, plantegen aprovar la instauració d'una nova facilitat de crèdit orientat a donar suport a la demanda de bons emesos per les corporacions locals xineses. A la resta del bloc emergent, el Brasil i Rússia han protagonitzat moviments de caràcter divergent en matèria de tipus d'interès. El país llatinoamericà ha incrementat el tipus rector en 50 p. b. fins al 13,25%, a causa de les pressions inflacionistes. En contraposició, l'estabilització de les condicions financeres a Rússia ha permès al banc central rebaixar en 150 p. b. el tipus oficial, fins al 12,5 %.

Share: