Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseSpanish economy
L’activitat industrial, segons l’índex PMI del sector manufacturer, es manté en zona expansiva a l’agostL’activitat industrial, segons l’índex PMI del sector manufacturer, es manté en zona expansiva a l’agost

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va descendir en 144.997 persones a l’agost, un retrocés estacional molt similar al que acostuma a experimentar l’afiliació els mesos d’agost de cada any. Amb tot, la taxa de variació interanual es manté en un elevat 3,0%, la qual cosa mostra que el mercat laboral continua molt robust.

La inflació es recupera ràpidament segons el previst. A l’agost, va pujar 5 dècimes fins al ?0,1%, i corrobora la previsió que la inflació continuarà una ràpida tendència alcista en els propers mesos en desfer-se l’efecte esglaó del preu del petroli de finals de 2015 i principis de 2016.

El sector exterior evoluciona molt positivament. El juny, el superàvit per compte corrent va ser del 2,3% del PIB (acum. 12 mesos). Aquesta bona dada reflecteix el dinamisme de les exportacions de béns no energètics (4,0% interanual) i, sobretot, les de serveis (8,2% interanual), recolzades en una temporada turística excel·lent. Particularment, l’arribada de turistes estrangers va créixer un 11,1% interanual el juliol (acum. 12 mesos) i va arribar als 42,4 milions del començament d’any ençà.

El dèficit de l’Estat augmenta fins al 2,7% del PIB el juliol, 3,5 dècimes per sobre del registre d’un any enrere, a causa de, en gran mesura, la transferència de recursos a les Administracions Territorials corresponents a la liquidació de 2014.

La concessió de crèdit a llars i pimes es desaccelera. El juliol, el crèdit al consum i per a la compra d’habitatge (acum. 12 mesos) van avançar a taxes elevades (11% i 27% interanual, respectivament) però una mica més moderades que en mesos anteriors. El crèdit a pimes també va disminuir (6% interanual) i les noves operacions a grans empreses es van contraure amb força (?21% interanual) a causa de les millors condicions que ofereix el finançament mitjançant bons corporatius i l’ús de beneficis retinguts.

 

Share: