Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseSpanish economy
El nou any comença amb bones perspectives El nou any comença amb bones perspectives El nou any comença amb bones perspectives

L’índex de confiança empresarial del 1T 2017 ascendeix lleument. En concret, el percentatge d’empresaris que valoren favorablement la situació actual ascendeix al 21,6%, una xifra que supera el percentatge de valoracions desfavorables (del 18,9%). Amb tot, el component d’expectatives va empitjorar lleugerament: el percentatge d’empresaris que es va mostrar pessimista (20,1%) va superar el dels optimistes (17,0%).

El saldo comercial continua millorant al novembre. En concret, el dèficit comercial de béns es va reduir fins als 18.101 milions (acumulat de 12 mesos). Les exportacions van avançar un 1,8% interanual (acumulat de 12 mesos), mentre que les importacions van retrocedir un 0,6% interanual, en bona part, per la caiguda de les importacions energètiques.

La Comissió Europea considera que el Pla Pressupostari de 2017 compleix en termes generals el Pacte d’Estabilitat i Creixement, tot i que preveu que Espanya incompleixi lleugerament l’objectiu de dèficit públic del 3,1% del PIB. Alhora, la institució europea convida a les autoritats espanyoles a estar preparades per adoptar noves mesures en cas necessari i a reforçar el seu marc pressupostari en un context d’elevat deute públic. En aquest sentit, al novembre, el deute va arribar als 1.098 milers de milions d’euros.

El deute del sector privat continua reduint-se. En el 3T 2016, el deute de les llars i de les societats no financeres va seguir descendint fins a situar-se en el 65,2% i el 102,3% del PIB, respectivament, nivells similars als de la zona de l’euro. Així mateix, la taxa de morositat del sector bancari va reprendre la tònica descendent i, al novembre, es va situar en el 9,2%.

Share: