Share: 
La demanda interna, motor del creixement de la zona de l’euroLa demanda interna, motor del creixement de la zona de l’euro

La demanda interna, motor del creixement de la zona de l’euro. En el 4T 2016, concretament, el PIB de la zona de l’euro va avançar un 0,4% intertrimestral. La contribució al creixement de la demanda interna va ser significativa (+0,5 p. p.), i va destacar l’important avanç de la inversió (+0,6% intertrimestral). Per contra, la demanda externa va restar lleugerament al creixement (–0,1 p. p.), atès que el bon avanç de les exportacions no va poder compensar la fortalesa de les importacions. El patró va ser similar per al conjunt de l’any 2016: el PIB va créixer un 1,7%, la demanda interna va aportar +1,9 p. p. al creixement i l’externa va tenir una contribució negativa de –0,2 p. p. De cara al 2017, preveiem que la demanda interna mantingui el protagonisme.

El BCE millora les previsions macroeconòmiques de la zona de l’euro. En particular, en l’actualització trimestral del quadre macroeconòmic, el BCE va revisar lleugerament a l’alça les previsions de creixement de 2017 i de 2018, fins a l’1,8% i l’1,7%, respectivament (+0,1 p. p. en ambdós casos ), i va mantenir la previsió de 2019 en l’1,6%. Pel que fa a la inflació, el BCE va revisar a l’alça la previsió de 2017, fins a l’1,7% (+0,4 p. p.), i la de 2018, fins a l’1,5% (+0,2 p. p.), encara que va recordar que els repunts de la inflació observats darrerament es deuen a factors temporals. Per això, va mantenir sense canvis la recuperació gradual de la inflació subjacent i va indicar que la previsió a mitjà termini (1,7% per al 2019) no està prou a prop de l’objectiu del BCE (vegeu notícia a la secció de Mercats).

Share: